PF 2022

Stojíme na prahu nového roku. Nechť do něj společně vykročíme pravou nohou. 
Veselé Vánoce a šťastný nový rok Vám přeje
Gerta Mazalová
Předsedkyně SOS- Asociace, z.s.