. Smrž koromilný - GASTROINOVACE.cz

Smrž koromilný

Nově popsaný druh smrže, hojně rostoucí na záhonech s mulčovací kůrou a štěpkou, vyskytující se v Severní Americe a Evropě (Clowez 2012). Dříve se na podobných stanovištích rostoucí druh smrže nazýval v atlasech jako smrž pražský – Morchella pragensis.