Domů PRODUKTY Nákupní galerie – e-shop či nikoliv?

Nákupní galerie – e-shop či nikoliv?

5

Jako příklad bych uvedl asi neznámější nákupní galerie u nás, a to jsou Bonky.cz a Balando.cz. Tyto stránky zcela jistě směřují svůj název tak, aby se co nejvíce podobaly slavnějším společnostem.

Nejprve si definujme, co taková nákupní galerie vlastně znamená. Technicky se vlastně nejedná o e-shop, ale o pouhého zprostředkovatele. To znamená, že daná stránka pouze zprostředkovává obchod mezi Vámi a podnikatelem
v Číně. (Pro účely článku je ovšem dále nazývejme e-shopy. pozn. red.)

Oba e-shopy se tváří jako české, jsou v českém jazyce, prodávají zboží v české měně. Dokonce když kliknete na „kontakt“ na webových stránkách, tak zde uvidíte české společnosti se sídlem v Praze.

Překvapení ovšem nastává tehdy, pokud se podíváte do obchodních podmínek obou e-shopů. Oba e-shopy totiž provozuje čínská společnost Shanghai TingYou Trade Co.,Ltd, IČ: 913101163423297705, Caobao Rd 1243-315, PSČ: 200235, Shanghai, CN se sídlem v Šanghaji.

E-shopy sice uvádějí Česká sídla, takže případné reklamace by se daly směřovat tam, ale mnohdy, zde nikdo neodpovídá.

Samozřejmě, reklamace takového zboží z Číny se provádí velmi těžko. Jednak je tu samotná jazyková bariéra, za druhé je zde obrovská vzdálenost mezi výrobcem a Vámi. V obchodních podmínkách dokonce uvádějí následující: „Prostřednictvím platformy prodávají zboží zahraniční subjekty. Provozovatel platformy bonky.cz není prodávajícím zboží obchodovaného prostřednictvím platformy bonky.cz, nýbrž zprostředkovává pro prodávající uzavírání kupních smluv se zákazníky tím, že provozuje webovou prezentaci jako platformu, ve které umožňuje prodávajícím prezentovat jejich zboží a kupujícím projevovat o vybrané zboží zájem a zprostředkovává výměnu informací mezi prodávajícím a kupujícím až k případnému uzavření kupní smlouvy.“

Stejný problém je i s odstoupením od smlouvy.

Mnohdy se tyto internetové obchody ohrazují tím, že odstoupit lidé mohou, až v momentě, kdy jim zboží přijde. To je ovšem nesmysl. My jsme toho názoru, že od smlouvy lze odstoupit do 14 dnů od převzetí zboží, a tím spíše, ještě před tím, než jsme zboží vůbec nuceni převzít.

Často se stává, že objednané zboží vůbec nedojde, nebo dojde až za několik týdnů anebo dojde úplně jiné, než si spotřebitel objednal. Přestože, dle prezentace produktů, může spotřebitel nabýt dojmu, že zboží mu přijde za pár dní, jelikož se e-shopy prezentují, tím, že veškeré zboží mají na skladě a že ho odesílají každý pracovní den. Ovšem většinou nemáte jistotu, kdy objednané zboží přijde a v jaké kvalitě bude.

Jelikož spotřebitel není řádně informován o tom, že jedná s pouhým zprostředkovatelem, mělo by se na celou situaci hledět, jako na jednání přímo e-shopem.

Naše sdružení je toho názoru, že pokud se jedná o zahraniční e-shop, ze kterého to ale není patrné, měla by se na právní vztah mezi spotřebitelem a takovým podnikatelem použít česká právní úprava, a nikoliv například úprava čínská.

Mezi podobné nákupní galerie dále patří například: booho.cz nebo mollio.cz

Rada na závěr. Vždy, když nakupujete na internetu z nějakého e-shopu, je nejdříve dobré si přečíst recenze, které bývají na internetu často dostupné. Podle recenzí na daný e-shop se pak můžete rozhodnout, zda zde nakoupíte či nikoliv a ušetřit si spousty starostí.

Adam Vacek,
Odborný právní poradce SOS – Asociace, z.s.