V příštím roce nás čeká několik změn v sazbě DPH.

Od roku 2024 dojde ke zrušení dvou sazeb DPH. Mění se proto některé formuláře

Finanční správa ČR upozorňuje, že v souvislosti s touto změnou projdou aktualizací dva důležité formuláře.  A to kontrolní hlášení k DPH a daňové přiznání k DPH.

Tyto úpravy budou předmětem aktualizace vyhlášky 457/2020 Sb., o formulářových podáních pro daň z přidané hodnoty, která bude zveřejněna ve Sbírce zákonů po přijetí novely zákona o DPH. Vzhledem k dotazům veřejnosti upozorňujeme předem na následující úpravy, uvádí v tiskové zprávě finanční správa.

Konsolidační balíček přináší změny, které se týkají mimo jiné sazeb DPH. Respektive, dojde ke zrušení snížené 15 % a 10% sazby. Od 1. ledna 2024 by měla být účinná pouze jedna snížená sazba DPH, a to 12 %.

Podle aktuálních podkladů ministerstva financí jsme připravili podrobný a kompletní přehled chystaných změn v DPH.

Nulová sazba DPH od roku 2024

 • knihy

Snížená sazba DPH 12 % od roku 2024

 • potraviny (bez nápojů), bezlepkové výrobky
 • léky a farmaceutické výrobky
 • zdravotnické prostředky
 • stavební práce
 • vodné a stočné
 • teplo
 • pravidelná doprava cestujících, příležitostná hromadná autobusová doprava osob
 • ubytovací služby
 • stravovací služby
 • vstupenky do divadel, kin, sportovních akcí, ZOO, bazénů, posiloven a podobně
 • časopisy a noviny (podle původního návrhu to měly být jen časopisy)
 • dětské sedačky do automobilů
 • pohřební služby

Zvýšení DPH z 10 % na 12 %

 • léky a část farmaceutických výrobků
 • vodné a stočné
 • teplo
 • pravidelná doprava cestujících
 • ubytovací služby
 • stravovací služby (bez točeného piva)
 • vstupenky do divadel, kin, sportovních akcí, ZOO, bazénů, posiloven a podobně
 • bezlepkové výrobky
 • časopisy a noviny

Snížení DPH z 15 % na 12 %

 • potraviny (bez nápojů)
 • farmaceutické výrobky a zdravotnické prostředky
 • stavební práce
 • dětské sedačky do automobilů
 • pohřební služby

Snížení DPH z 21 % na 12 %

 • příležitostná hromadná autobusová doprava osob

Zvýšení DPH z 10 % na 21 %

 • točené pivo
 • úklidové práce v domácnostech
 • opravy obuvi, kožených výrobků a kol
 • kadeřnické a holičské služby a sauny
 • půjčování nebo nájem knih, novin, časopisů, hudebnin a podobně
 • (podle původního návrhu to měly být i noviny, nakonec u nich bude 12 %)

Zvýšení DPH z 15 % na 21 %

 • nápoje
 • sběr, přeprava, skládkování komunálního odpadu
 • služby autorů a výkonných umělců
 • řezané květiny
 • palivové dřevo

Snížení DPH z 10 % na 0 %

 • knihy

Daňové přiznání k DPH

U formuláře daňového přiznání k DPH se upraví popisy u vybraných položek formuláře a spolu s tím i příslušné pokyny k jeho vyplnění. Samotné položky formuláře daňového přiznání k DPH zůstanou beze změny.

Nové verze struktury XML elektronického formuláře kontrolního hlášení k DPH a daňového přiznání k DPH pro rok 2024 budou k dispozici na portálu MOJE daně a na technické podpoře aplikací daňového portálu,  a to v závislosti na procesu schválení a účinnosti novely zákona o DPH v rámci konsolidačního balíčku, uzavírá úřad.

Firmám se od roku 2024 zvýší daň z příjmů právnických osob, a to ze stávajících 19 na 21 %. Změny se dotknou i tzv. nerealizovaných kurzových rozdílů, které dnes firmy musí dodaňovat. Pokud má firma například pohledávku v eurech, pak při posílení eura vzniká kurzový zisk, který se dnes zdaňuje, nově bude tento nerealizovaný příjem daňově neúčinný.

Kontrolní hlášení k DPH

Ve formuláři kontrolního hlášení zůstanou i nadále pole pro 3 sazby DPH (základní a snížené), a to jak z důvodu možného uplatnění nároku na odpočet daně v zákonné tříleté lhůtě, vykazování oprav základu daně a výše daně, tak i například z důvodu možného podání kontrolního hlášení a následného kontrolního hlášení za období před novelou zákona o DPH účinnou od roku 2024.

Položky:

 • „Základ daně 1 a Daň 1“ budou nadále určeny pro základní sazbu daně;
 • „Základ daně 2 a Daň 2“ budou určeny pro sníženou sazbu DPH platnou od 1. 1. 2024 (12 %). Dále zde budou vykazována plnění s datem povinnosti přiznat daň do 31. 12. 2023, u kterých byla uplatněna první snížená sazba DPH (15 %), a to včetně oprav základu daně a výše daně, které se k ní vztahují;
 • „Základ daně 3 a Daň 3“ se vyplní v případě plnění s datem povinnosti přiznat daň do 31. 12. 2023, u kterých byla uplatněna druhá snížená sazba DPH platná do 31. 12. 2023 (10 %), včetně pozdějších souvisejících oprav základu daně a výše daně.

OSVČ vzrostou odvody na sociální pojištění

OSVČ čeká zvýšení sociálního pojištění. Konkrétně se v letech 2024–2026 zvýší minimální vyměřovací základ pojistného na sociální pojištění OSVČ z 25 % na 40 % průměrné mzdy, tj. o 5procentních bodů ročně. Pro rok 2024 to znamená zvýšení minimální zálohy 2944 Kč na 3852 Kč.

Minimální a zaručená mzda

Minimální i zaručená mzda chrání zaměstnance před nepřiměřeně nízkým ohodnocením.

Minimální mzda stanovuje nejnižší možné ohodnocení bez ohledu na druh vykonávané práce, kvalifikaci apod., které je zaměstnavatel povinen vám poskytnout. Pod tuto hranici byste se nikdy neměli dostat, pracujete-li na plný úvazek. Základní právní úpravu stanovuje zákoník práce (ZP) v § 111. Výši a podmínky poskytování minimální mzdy pak stanovuje nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě a o nejnižších úrovních zaručené mzdy (…), ve znění pozdějších předpisů.

Zaručená mzda nemůže být nižší než ta minimální, vyšší ale ano. Zaručená mzda určuje nejnižší možné ohodnocení za práci s ohledem na její složitost, odpovědnost a namáhavost při práci na plný úvazek s pracovní dobou 40 hodin týdně. Základ upravuje ZP v § 112, zbytek pak zmíněné nařízení.

ZDROJ: P.cz a M.cz