Domů PRODUKTY Dopis Ing. Písaříka – Bohemia Energy předsedkyni Gertě Mazalové a její...

Dopis Ing. Písaříka – Bohemia Energy předsedkyni Gertě Mazalové a její odpověď !

2

Dne 15.11.2021 mi byl doručen dopis od pana Ing. Písaříka, majitele
společnosti Bohemia Energy, ve kterém mě vyzývá, abych přestala poskytovat rady
spotřebitelům, kteří jsou poškozeni ukončením dodávek energií společností
Bohemia Energy a na kterých mi velice záleží.

Se zněním tohoto dopisu nemohu souhlasit, neboť ho považuji za poněkud
nátlakový a odmítám jakékoliv poučování ze strany pana Písaříka, neboť já
zákony neporušuji a respektuji je.

Znění obou dopisů jsem se rozhodla zde uveřejnit.

Gerta Mazalová předsedkyně SOS-Asociace, z.s.